Църквите, които се противопоставят на християнския ционизъм

Анализи и коментари

Въпреки силните позиции и ефикасността на християнския ционизъм в Съединените щати, то това не означава, че дейността му не среща никаква опозиция. Има много християнски църкви, които се противопоставят на това течение и осъзнават опасността от неговото съществуване както в Съединените щати, така и в останалата част от света.

Печат

 

Позицията на католическата църква


          Католическата църква в Съединените щати никога не е била далеч от разрастващите се фронтове на неодобрение спрямо християнския ционизъм – тя обявява своите позиции още преди 100 години! През май 1897 тази църква осъзнава, че това течение има за крайна цел завладяването на Палестина под прикритието на християнски религиозни доводи.

Затова католическата църква издава декларация, в която заявява, че “възстановяването на Ерусалим и превръщането му в център на държавата Израел противоречи на пророчествата на самия Христос, който предсказва, че “Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците”, тоест до края на света”.

 

 

 

 

       Позицията на Ватикана в Рим не се различавала от позицията на католическата църква в Съединените щати. Освен че отхвърляла идеологията на християнския ционизъм, тя отхвърляла и политическите стремежи на християните ционисти и съюзяването им с еврейския ционизъм с цел създаването на еврейска държава в Палестина. Католическата църква оправдала своята позиция с множество доводи, сред които и че християнския ционизъм противоречи на учението на Библията и духа на християнството и ще се отрази негативно на източните християни, особено ако успее да издигне своя държава в Палестина.

 

 

 

        През 1918 г. папа Бенедикт ХV, коментирайки декларацията Балфур, заявява: “Не на владението на Светите земи от евреите”.

 

 

 

       На 15 май 1922 г. Ватикана изпраща меморандум на Лигата на нациите, в който порицава създаването на еврейска държава в Палестина с думите: “Папата не може да се съгласи на евреите да се гледа по различен начин от останалото население”. Тази позиция не се променя и при папа Пий ХІІ, който наследил Бенедикт ХV и се запазва до създаването на държавата Израел през 1948 година. След това настъпва промяна в теологията на католическата църква, тъй като израелците (евреите) успяват да убедят най-влиятелните католици богослови, че присъствието им в Близкия изток е важно за сдържането на атеистичния комунизъм.

 

 

 

        Това разбиране продължава и по време на мандата на Джон Кенеди, който е първият американски президент католик. Той се влияел от мнението на епископ Кашинг, който ненавиждал комунизма и смятал, че евреите, а не мюсюлманите, са естественият съюзник на Съединените щати срещу комунизма.

 

 

 

        След това развитие на нещата нараства броят на католическите организации, които призовават към промяна на теологическите позиции на Ватикана относно създаването на еврейската държава и завръщането на евреите в Палестина. В същото време други католически организации не осъждат създаването на държавата Израел, но призовават това да бъде придружено от зачитането на правата на палестинците.

 

 

 

Позицията на православната църква

 

 

 

         Православната църква в Съединените щати се обяви против християнския ционизъм на основата на погрешните му учения. Според нея християнският ционизъм упорито насажда западна богословска интерпретация на християнството, чиито цели са политически, а не религиозни и служат на интересите на една държава. 

 

 

 

Съветът на близкоизточните църкви

 

         Близкоизточните църкви също отхвърлят християнския ционизъм поради религиозни, политически и чисто хуманни съображения.

 

 

         В своя декларация, издадена през април 1986 година, Съветът на близкоизточните църкви разглежда християнския ционизъм като “неправилна употреба на Светото писание и експлоатиране на религиозните чувства в опит да се освети създаването на една държава и да бъдат оправдани политическите актове на нейното правителство”.

 

 

         Генералният секретар на Съвета на близкоизточните църкви, преподобният Риад Григор обосновава позицията на Съвета със следните доводи:

 

         1. Християнският ционизъм няма нищо общо с християнството, християнските църкви и деноминации и изопачава написаното в Светото писание в полза на съмнителни стремежи. 

 

           2. То е заговор срещу християните като цяло и арабските християни в частност, тъй като се стреми да прекрати всички планове за водене на диалог между християнството и исляма; поддържа тезата, че има конфликт между цивилизациите и религиите – особено между християнството и исляма; има за цел да развали съвместния живот на християните и мюсюлманите в арабския свят.

 

 

Източноправославната църква

 

 

          Източноправославната църква не прави изключение от тази тенденция. Тя отхвърли християнския ционизъм и дори се противопостави на самото наименование. Патриархът на източноправославната църква в Ерусалим отец Аталах Хана настоя течението да бъде наричано “ционистките общности, които твърдят, че са християнски”.

 

          Той обосновава своята позиция с наличието на голямо противоречие между мира, разбирателството и любовта, към които призовава християнството, и между ционизмъмът, който пропагандира освещаването на една расистка идеология и практикуването на скверни методи за прокарването на съмнителни проекти.

 

           Едно от най-големите опасения на източноправославната църква идва от това, че целите на християнския ционизъм са да поляризира източните християни и да отнеме тяхната истинска самоличност, произход и проблеми под предлог, че разпространява християнството. 

 

            Нещото, което кара източноправославната църква още по-категорично да се противопоставя на християнския ционизъм, е ционисткото тълкуване на Светото писание, което е политическо, а не духовно и целта му е да бъдат оправдани окупацията и агресията и да бъде разпространена идеята, че Палестина принадлежи единствено на тях.

 

 

---------------------------

 Източници:

 

        1- ????????????????? ?????????? ?? ????????????" ????? ?? ??????? ???????????????????? ??????? ??????? ?? ????? ???? ??????? ??????? ???? ????????? .
     http://www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-waha-44.htm
     2-
???????????????????? ???????? ?????????? ???? ???? ??? ??? ????.
     http://alarabnews.com/alshaab/GIF/06-06-2003/a23.htm
     3-
?????????????????